Experts Dierenbescherming belonen Rondeels ‘uitkomst kuikens in de stal bij de boer’ met nominatie Delta plan Veehouderij Award 2023, sectorkans voor > 40 mln minder haantjes geboren en robuustere legkippen als resultaat. Deze Rondeeleieren liggen vandaag al in de schappen van Albert Heijn.

Rondeel realiseert dè oplossing voor de beste start van legkuikens door drie innovaties te combineren:

  • Kuikens komen uit het broedei in de opfokstal onder toezicht van de pluimveehouder, niet meer in kratten van de broedkasten bij een broederij, geen eendagskuikens meer in de broederij-keten, geen transport geen gestress meer.
  • Geslacht is vooraf in het ei bepaald, zodat haantjes doden niet meer nodig is.
  • Wettelijke entingen gebeuren vooraf in het broedei, dit maakt vaccinatie pasgeboren kuikens overbodig.

Rondeel, het innovatieve, ronde stalconcept voor pluimvee stelt altijd de kip en haar natuurlijk gedrag centraal. Daarnaast past het nieuwe ontwikkelingen toe, die voor verbetering van dierwelzijn of milieu relevant kunnen zijn. Zo zorgde Rondeel voor eerdere doorbraken in de branche: het eerste grote commerciële pluimveebedrijf dat snavelkappen (al in 2010) afschafte, beterlevenkeurmerk 3 sterren behaalde op basis van wetenschappelijk praktijkonderzoek èn milieukeurcertificering haalde met de diergerichte bedrijfsvoering en het ronde-stal ontwerp. De stap van ‘uitkomst kuiken uit het ei in de stal’ doet daar nog een forse stap bovenop.

‘We zijn de Dierenbescherming erg erkentelijk voor deze nominatie’, aldus Peter Koelewijn, Directeur Rondeel. ‘In 2022 hebben we fantastische stappen gezet binnen de Rondeel keten; we hebben geschiedenis geschreven in de legpluimveesector. Voor het eerst zijn niet alleen broedeieren voor leghennen op grote schaal uitgebroed in de stal, we bepalen daarnaast ook het geslacht vóór de uitkomst van het broedei. Dit zorgt er voor dat er voornamelijk hennen uit het ei komen. Ook vinden alle wettelijke entingen plaats direct in het broedei, zodat vaccineren van pasgeboren kuikens overbodig is. Rondeel laat zien hoe dierenwelzijn en milieu verbetering ook in de pluimveesector kunnen worden toegepast’.

Uitkomst kuikens in de opfokstal

Dierwelzijn: uitkomen in de stal betekent dat ieder kuikentje op haar natuurlijke moment uit het ei kan komen onder toezicht van een pluimveehouder. Voor het ene kuikentje kan dat op dag 18 al zijn, maar voor anderen soms pas op dag 20 of 21. Met uitkomen in de stal hebben de pasgeboren kuikens ongeachte welke dag dat ze uitkomen, direct toegang tot voer, water en frisse lucht welke ze kunnen inademen in een ruime stal. Ze hoeven immers niet meer te wachten in kratten in de broedkast tot de andere kuikens uitkomen om dan vervolgens op transport gezet te worden naar de opfokstal.

Peter vult trots aan: ‘Voor Rondeel betekent dit dat de eieren van Rondeel Ewijk, dus komen van kuikens die zijn geboren in de stal en zijn uitgegroeid tot prachtige leghennen. Deze dames leggen heerlijke eitjes welke nu terug te vinden zijn op het schap van Albert Heijn’

Milieu: Naast dat uitkomst in de stal dus beter is voor dierwelzijn, brengt het ook voordelen voor het milieu met zich mee. Het in de keten fysiek handelen met en transporteren van de zogenaamde ‘eendagskuikens’ wordt hiermee overbodig. De broedeieren worden immers in de pluimveestal uitgebroed in plaats van in broedkasten van broederijen. Dit verminderd de CO2 footprint van de keten, verhoogd de biosecurity en legt de focus in de keten voor broederijen weer op het leveren van hoge kwaliteit broedeieren.

Dit unieke concept van uitkomen in de stal had zich al bewezen bij vleeskuikens, door het toepassen van het bekende X-Treck-systeem van Vencomatic. Resultaten daar lieten zien dat uitkomst in de stal bijdraagt tot minder sterfte van kuikens, betere ontwikkeling van organen, vitaliteit, robuustere en gezondere kippen. Robuuste en gezonde kippen kunnen langer worden gehouden en komen tot betere prestaties. Rondeel laat nu zien dat eenzelfde effect bij leghennen gerealiseerd kan worden.

Dierwelzijn begint al in het ei 

Dierenwelzijn begint voor Rondeel zelfs al eerder dan bij het pasgeboren kuiken, namelijk al in het ei. Sinds 2021 past Rondeel een contactloze vorm van ‘in het ei’ geslachtsbepaling toe. Hierdoor is het economisch haalbaar geworden om in combinatie met deze technieken broedeieren van leghennen te voorzien van benodigde wettelijke entingen direct in het ei. Vaccinatie van pasgeboren kuikens is hiermee overbodig geworden.

Dierwelzijn betekent in dit geval ook dat er bij 95% van de eieren of meer, alleen leghennen uit het ei komen en er dus slechts nog maar een klein aantal hanen uit het ei komt. Het kleine percentage hanen dat geboren wordt gaat gewoon mee met de leghennen naar Rondeel. ‘Deze hanen zorgen zelfs dat er in de kleine Rondeelkoppels van elk 3600 kippen natuurlijke gedrag te zien is waarbij de hanen met hun hanengekraai en gedrag de leghennen sturen. En aan het einde van de ronde wordt het vlees van zowel de leghennen als de hanen verkocht als kippenvlees. Door op deze manier diergericht met de haantjes om te gaan dienen we zowel de natuurlijke balans in het leefklimaat voor de legkippen als zowel het milieu door minimale belasting’, aldus Peter.

Peter legt ook nog uit dat de economische keuze, zonder geslachtsbepaling, om alle(leg)hanen af te mesten, kijkend naar de ecologische footprint verre van ideaal is. ‘Het afmesten van deze grote hoeveelheden hanen heeft een hogere nadelige milieu impact als dat vergeleken wordt met vleeskippen. Het is zelfs wel 3 tot 4 maal hoger en daarom voor Rondeel zeker geen oplossing. Het is eerder extra belastend voor het milieu en totaal niet efficiënt voor de boer.’

Rondeel zal voortdurend innovatieve stappen blijven zetten in de transitie naar een gezonde, diergerichte en integrale duurzame pluimveehouderij door de gehele keten. Zeker daar proteïne of het nu van de kip of het ei is, één van de belangrijkste en betaalbare voedselbronnen is, ook voor de Nederlandse consument.

...LIVE vencogroep HD WebCam...