Over ons

Rondeel is een wijze van maatschappelijk verantwoord pluimveehouden en produceren onder de hoogste diervriendelijkheidsnormen en milieunormen. Veilige en verantwoorde productie die de consument zelf kan zien, een vanzelfsprekende openheid, wordt steeds meer gevraagd.

Wie wil niet weten waar zijn eten vandaan komt?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Rondeel is opgezet naar het concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), zie:  www.mvonederland.nl. Hierin zijn vele facetten meegenomen; dierwelzijn, milieu, landschappelijke inpasbaarheid, economisch rendement voor de pluimveehouder en voedselveiligheid. Daarnaast probeert Rondeel al zijn in- en output te benutten om de milieu impact te verkleinen. Rondeel heeft een brede opzet van MVO. Het doel hierin is om in verschillende projecten integraal duurzaam te werken.

Dierwelzijn

Rondeel is ontworpen naar de natuurlijke behoefte van de kip zodat de kip kan leven als een kip. Gezien kippen van nature 95% van hun actieve tijd bezig zijn met eten, en eten vergaren d.w.z. scharrelen, heeft Rondeel de bosrand en het buitenverblijf hier op ingericht. In de bosrand zijn boomstronken geplaatst en ligt een lekker pak natuurlijke bodembedekking waarin ze heerlijk zonnebaden. Het buitenverblijf is voorzien van kunstgras wat de garantie tot scharrelen geeft in elk jaargetijde. Dagelijks strooit de boer graan in het dagverblijf. Dit vinden kippen erg leuk en zet ze aan tot scharrelen.

Dat Rondeel toekomt aan de natuurlijke behoeften van kippen is gewaardeerd door de Dierenbescherming met het toekennen van 3 sterren van het Beter Leven Keurmerk. Dit is het hoogst haalbare aantal sterren en staat gelijk met biologische pluimveehouderij. De Dierenbescherming kent sterren toe aan organisaties welke ten aanzien van dierlijke productie een aanbeveling en voorloper zijn op het gebied van dierwelzijn. Hierdoor moedigen zij producenten van dierlijke producten aan om zich te bekommeren om dierwelzijn.

Meer informatie over beter leven Dierenbescherming

Kippenvoer

Er wordt speciale zorg aan het voer van de Rondeel kippen besteed. Hierdoor hebben de eieren een heerlijk volle smaak en een mooi gekleurde dooier. Het uitgebalanceerde voer bestaat voor meer dan de helft uit granen. Daarnaast zijn alle grondstoffen in het voer geproduceerd zonder dat gebruik gemaakt is van gentechnieken. Al het soja in het voer is geproduceerd in overeenstemming met de afspraken die gemaakt zijn volgens de Ronde Tafel Verantwoorde Soja afspraken (RTRS). Deze afspraken richten zich onder andere op verantwoorde productie, handel en processing van soja.

Rondeel BV

Rondeel B.V. is de landelijke afzetorganisatie van eieren. Afhankelijk van de vraag naar eieren, probeert zij meer Rondelen in Nederland te vestigen. Tevens is zij ook verantwoordelijk voor de uitrol van het systeem in andere landen.

De Rondeelpluimveehouder verzorgt als eerste natuurlijk zijn kippen en zorgt voor kwalitatief goede eieren. Hij is pluimveehouder en eierpakstation tegelijk. Daarnaast ontvangt hij bezoekers op het Rondeel en heeft hij 2 ruimtes ter beschikking voor besloten vergaderingen, workshops, kinderfeestjes, etc. Tot slot is de pluimveehouder ook verantwoordelijk voor de regionale afzet van eieren.

Wilt u als bezoeker meer informatie over de mogelijkheden op het Rondeel kijkt u dan bij het hoofdstuk vergaderen. Wilt u als pluimveehouder meer informatie over het Rondeelsysteem neem dan contact op met Rondeel B.V.

Rondeel B.V. is gevestigd in de Venco Campus. Dit eivormige gebouw is een in alle opzichten uniek gebouw waarbij duurzaamheid, innovatie, flexibiliteit en transparantie aan de basis liggen van een toekomstbestendig onderkomen voor diverse bedrijven in de pluimveehouderij.

 

...LIVE vencogroep HD WebCam...